Dansk – Islandsk ordbog


Oversættelse til islandsk

Ordbog til oversættelse fra dansk til islandsk og omvendt.

Ord eller tekst til oversættelse:


Oversættelse:

om Islandsk

Det islandske sprog er et nordtysk sprog og også det vigtigste sprog på Island. Islandsk tilhører den indo-europæiske sprogfamilie med sine rødder på nordtysk sprog. Antallet af personer, der taler islandsk, er omkring 320.000. Udover Island er Island også Norge og Danmark, og i meget begrænset omfang i USA og Canada, men langt de fleste islandske talere er på øen. I modsætning til de andre skandinaviske sprog beholdt islandsk meget af sin argumentation og er et langt mere gammeldags sprog end svensk, dansk og norsk. Sproget er skrevet, for eksempel lavet det norske hundreder af år siden, hvor det kun er passende sprogudtale.